budynek Urzędu Gminy

budynek urzedu w nocy

Urząd Gminy
ul. Człuchowska 26
77-320 Przechlewo

Telefon: 059 83 34 301
Telefon: 059 83 34 302
Fax: 059 83 34 631
e-mail: ug@przechlewo.pl

 

NIP 843-10-62-694
REGON 000543025

 

KONTA BANKOWE

Numer konta podstawowego do wpłat podatków, czynszów, opłaty skarbowej:
31 9326 0006 0060 0109 2000 0010

Numer konta bankowego do wpłat za odpady komunalne:
45 9326 0006 0060 0109 2000 0340

Numer konta bankowego do wpłat wadium:
81 9326 0006 0060 0109 2000 0080

Numer konta bankowego do wpłat za udostępnienie danych osobowych:
32 9326 0006 0066 0044 2000 0010

 

GODZINY PRACY

Poniedziałek              07:30 – 15:30

Wtorek                      07:30 – 15:30

Środa                         07:30 – 15:30

Czwartek                   07:30 – 15:30

Piątek                         07:30 – 15:30

NUMERY TELEFONÓW

Nr pokoju

Stanowiska i wydziały urzędu

Pracownik urzędu

Nr wewnętrzny

URZĄD GMINY PRZECHLEWO

8

WÓJT GMINY

A. Żmuda Trzebiatowski

12

9

SEKRETARZ GMINY

I. Winkowska - Pietucha

13

1

SKARBNIK GMINY

A. Adamska

36

7

SEKRETARIAT

E. Król

10

5

USC

EWIDENCJA LUDNOŚCI

A. Reinowska

J. Broniszewska

14

2

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW

J. Hnatio
K. Gierszewska 
J. Żubertowska

35

3

PROMOCJA

BUDOWNICTWO. INWESTYCJE

D. Szopiński

M. Szczerbiak

22

4

ROLNICTWO

OCHRONA ŚRODOWISKA 

GOSPODARKA ODPADAMI

D. Koneczek

A. Czarnecka - Myszka 

A. Majewski

15

12

DODATKI

BIP

M. Buszmar

M. Galas

16

18

OBRONA CYWILNA

S. Stępień

34

1

KSIĘGOWOŚĆ

A.   Majewska

Z. Wojtas

19

1

KSIĘGOWOŚĆ

41

1

PODATKI

R. Dziamara

B. Mazur

39

15

RADA GMINY

M. Bazanowicz

18

10

INFORMATYK

W. Stoltmann

33

17

RADCA PRAWNY

A. Malinowska

32

5

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

A. Reinowska

14

20

SOŁTYS 

PZU

S. Czapiewski

Z. Bogucki

39

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

11

DYREKTOR

T. Frieda

37

13

BIURO

R. Barecki

P. Frieda

M. Baranowski

30

19

KSIĘGOWOŚĆ

R. Bloch

J. Szada Borzyszkowska

17